Bw 788 mikroskop

Je těžké si představit dnešní průmysl bez všudypřítomného používání strojů, které usnadňují a pomáhají lidské práci. Všechny typy výrobních činností vyžadují specializované technologie, které jsou nespolehlivé a naslouchají selháním. Aby se zabránilo fatálnímu dopadu selhání na celkový výrobní proces, je nutné poskytnout ochranná opatření, jako jsou prasknutí kotoučů, tj. Prasknutí kotoučů.

Tyto malé prvky hrají mimořádně důležitou roli v případě nekontrolovaného zvýšení tlaku v neúspěchu úspěchu. Jejich dobré zpracování umožňuje nasměrování nadměrného tlaku na neobvyklé místo, které zabraňuje vážnému poškození systému. Ve vztahu k tomu, zda dlaždice probíhají v kapalinách nebo v plynech, se liší ve tvaru a způsobu použité technologie. Základním typem těchto bezpečnostních bodů jsou malé řezy, díky kterým se po překročení určitého počtu tlaků média, ve kterém se nachází, rozbije. Technologicky vyspělejší dlaždice jsou vyráběny laserem a využívají pouze minimální slabiny v blízké struktuře, které směřují k hlavě. Desky provádějí obdobnou práci jako pojistné ventily, ale rozdíl mezi oběma typy zabezpečení spočívá v tom, že po selhání je důležité, aby každý z nich chtěl každou výměnu. Jejich přirozená forma je však činí levnějšími než ventily. Bezpečnostní pojistku lze použít s ventilem. V tomto případě se oba prvky navzájem zvyšují. Úloha desky stojí za ventil proti bahně a korozi a ventil chrání v případě poruchy. Hodnota tohoto přístupu je způsob použití ventilu s něčím horším technickým a materiálovým parametrem, za který dáme méně než úspěch nákupu ventilu pro vlastní práci. Výběr správného řešení by měl být závislý na straně konkrétního stroje.