Du evni nemoci a jejich poiznaky

V bì¾né bytosti se nové a nové problémy objevují. Stres nás doprovází celý den a dal¹í body stále stavìjí svou sílu na stupnici. Finanèní problémy, rodinné problémy, závodìní v pozici jsou