Monumentless monumenty kostel v paczoltowicich

Je to jedno z nejpůvabnějších starožitností hluché stavby, které nás určitě okouzlí Malopolským Polskem. Bezbarvý kostel Dosažení Panny Marie v Paczółtowicích, současné kapitálové přežití a místo, které může kdokoli z nás zachytit vznešenou sbírkou posvátného výkonu. Proč ve frazeologii po Krakovsko-Częstochowské pahorkatině stojí za to najít drobeček časové vlny k návštěvě současné chaty?Tuhý kostel. Vlastnictví Velké Marie Podfruwajki zažil v letech 1510–1515 chtíč kategorických agentů rodiny Paczółtowských. Loď a presbytář byly postaveny jako primární, ke kterým byla přidána dubová věž. Je známo, že dříve existující kostel existoval obklopen sobotami, ale byly zrušeny v 18. století. Chrám byl chráněn paragrafy ze 17. století akvarely a skutečně neobvyklými díly ikonického díla, jako je gotický výstup Matky Boží s dítětem ze stejné poloviny 15. století. Je třeba si uvědomit, že existuje jako fragment gotického triptychu s kopií silného uctívání věřícího. V dnešní době to celé způsobilo, že pro právnické nájemníky bylo několik měst Paczółtowice přesvědčeno o významné svatyni. Stojí za to dychtivě upadnout do jeho bytí, protože vzhled současného kostela může u každého z nás vyvolat prostorný pocit.