Prachu v atmosfere

V podniku, kde jsou prach, kapaliny, plyny nebo hořlavé výpary a neexistují žádné určené zóny, které by mohly být potenciálně výbušné, by měl být neprodleně připraven komplexní dokument nazvaný posouzení rizika výbuchu.Je třeba mít na paměti, že povinností zaměstnavatele je vytvořit zóny s nebezpečím výbuchu.

Příliš se naučit odstavec § 37. 1. Nařízení ministra pro otázky duševního zdraví a rady ze dne 7. 6. 2010 v situaci požární ochrany staveb, ostatních stavebních objektů a ploch (Dz.U.10.109.719, také v bodech i na sousední oblasti, kde se vyrábějí, skladují, skladují hořlavé materiály a kde mohou být pozorovány směsi, které mohou způsobit výbuch, je vytvořeno posouzení rizika výbuchu.V současném posouzení je naprosto nezbytné označit místnosti, u nichž hrozí nebezpečí výbuchu. V místech a mimo prostory musí být stanoveny vhodné výbušné zóny. Je třeba vypracovat grafickou dokumentaci obsahující klasifikaci a faktory, které mohou způsobit výbuch.

Posouzení nebezpečí výbuchu by mělo být navrženo v souladu s platnými evropskými normami, mezi kterými by mělo být mimo jiné uvedeno:• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbušná prostředí. Prevence výbuchu a pomoc proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbušná prostředí - Klasifikace prostoru - Plynové výbušné prostředí.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbušná prostředí.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hořlavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítě. Vyjádření a vysílání výbušných atmosfér.• PN-EN 6079-10-14 „Výbušná prostředí - Projektování, výběr a montáž elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 „Výbušná prostředí - Materiálové vlastnosti týkající se klasifikace plynů a par - Experimentální metody a tabulkové možnosti“• PN-EN 50272-3: 2007 „Požadavky na důvěru a výstavbu sekundárních baterií.,